Otto Johan Carsten Ottesen (1823-1894) blev født i København som søn af en cancellisekretær og fuldmægtig i kriminal- og politiretten. Efter en teologisk embedseksamen og stilling som overlærer ved Søetatens Drengeskole, blev han i 1865 kaldet til præstegerningen i Ilstrup og Gundersted sogne, Aalborg amt, fra 1871 skiftede han til menighederne i Aars og Haubro, Aalborg amt for så i 1877 at tiltræde i Jungshoved sogn, Præstø amt.

Medens han var præst i Aars og Haubro skrev han artiklen "Bidrag til Hovedgaarden Mølgaards Historie, for største Delen hentede fra Aars og Haubro Sognes gamle Kirkebøger".  Artiklen blev i 1876-77 trykt i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi".

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link