Oluf August Nielsen (1838-1896) blev født på "Endrupholm" ved Bramminge i Vestjylland som søn af en proprietær. Allerede i 1860 debuterede han som forfatter af historiske publikationer. I 1867 skrev han doktordisputats: "Bidrag til Oplysning om Sysselinddelingen i Danmark". Mange af hans tidlige historiske bøger og artikler omhandler herreder i Vestjylland. Fra 1869 blev han arkivar ved Københavns rådstuearkiv.

I 1889-92 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "De "rige Bønder" i Nordsjælland i Christiern den Andens Tid". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.