Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "BROHOLM" af A. Thiset, 1909

Anders Thiset (1850-1917) blev født i København som søn af en kvartermester. Han fik ikke nogen akademisk uddannelse, men blev en meget anerkendt geneolog, der især beskæftigede sig med adelens forhold. Han beklædte stillinger som assistent ved Gehejmearkivet og senere arkivsekretær i Rigsarkivet og var i spil som mulig rigsarkivar, da denne stilling skulle besættes i 1903.

I serien "Fyens Historiske Herregaarde" udkom i 1909  "Broholm", skrevet af A. Thiset.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.