Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "TIRSBÆK Gods og Ejere 1421-1921" af Marius Hansen, 1923

Hans Marius Pedersen Hansen (1875-1950) kom til verden i Harndrup på Fyn. Han havde flere lærerstillinger, inden han i 1903 blev enelærer ved Bredballe gl. skole og senere førstelærer ved Bredballe Centralskole. Han var et udpræget foreningsmenneske og meget engagegeret i lokale forhold. I 1905 var han medstifter af Vejle Amts Historiske Samfund og gennem flere år dets formand.

I 1923 fik han udgivet sin bog om Tirsbæk, som han indleder med:

FORORD.

 

Idet mit Bidrag til Herregaarden Tirsbæks Historie udgives, maa jeg bringe min ærbødige Tak til Styrelsen for Vejle Amts historiske Samfund og til Godsejer, Hofjægermester Frode Neergaard paa Tirsbæk; thi kun ved fælles økonomisk Støtte fra disse to Sider blev det muligt at udsende mit Samlerarbejde — i foreliggende Format og Udstyrelse — til Samfundets Medlemmer.

 

            Bredballe Centralskole i Julen 1922.

                                                                                               MARIUS HANSEN.

Ifølge indholdsfortegnelsen:

Familien Dyre paa Tirsbæk
Familien Dyre-Lunge paa Tirsbæk
Familien Bryske paa Tirsbæk
Familien Bille paa Tirsbæk
Engom Kirke
Hedensted Kirke
Hornstrup Kirke
Familien Rosenkrantz paa Tirsbæk
Familien Linde paa Tirsbæk
Familien Hvas de Lindenpalm paa Tirsbæk
Familien Halling paa Tirsbæk
Familien Moltke paa Tirsbæk
Familien Benzon paa Tirsbæk
Familien Becker paa Tirsbæk
Familien Brockdorff paa Tirsbæk
Familien A. E. Hansen paa Tirsbæk
Familien Schack paa Tirsbæk
Familien Neergaard paa Tirsbæk

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.