Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Stamtavler over gamle Slægter i VINDING og deres Efterkommere" af J. J. Ravn, 1925

Jens Jensen Ravn (1860-1946) kom til verden på en gård i Klattrup i Smidstrup sogn. Han blev uddannet lærer og var en aktiv foreningsmand. I mange år var han Mølholms sognefoged, men mest kendt er han for sine mange bøger og artikler om slægts- og lokalhistorie.

I 1925 fik han udgivet "Stamtavler over gamle Slægter i Vinding og deres Efterkommere". Han omtaler sig selv på side 103 og indleder bogen med:

Forord.

 

I Aaret 1908 lod jeg nogle Stamtavler trykke vedrørende min Fædrene- og Mødreneslægt. En Del af Oplysningerne til dem havde jeg faaet dels af nogle af Familiens Medlemmer dels af andre. Da jeg senere kom til at sysle med Vejle-Fredericiaegnens Historie og bl. a. gennemsaa Egnens Kirkebøger og Skifteprotokoller m. m., opdagede jeg, at der desværre var adskillige Fejl i Stamtavlerne. — 1923 døde Gaardejer Jørgen Sørensen paa Vinding Mark, der før sin Død ved Testamente oprettede et Legat til Fordel for Trængende af sin Slægt og Trængende i Vinding Sogn. Legatudvalget bad mig i den Anledning om at udarbejde Stamtavler over Jørgen Sørensens Slægt, og jeg gæstede derfor gentagne Gange Viborg Landsarkiv. — Da Stamtavlerne var færdige, tog jeg en Genpart af den Del af dem, hvortil jeg selv hører, og som gaar tilbage til gamle Slægter i Vinding. Det er disse Stamtavler, som jeg efter Opfordring af en Del af Slægten har ladet trykke.

 

           Mølholm, i Februar 1925.

                                                                                                                         J. J. Ravn.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.