Johannes Christoffer Hagemann Reinhard Steenstrup (1844-1935) kom til verden i Sorø som søn af en professor. Som 25-årig blev han juridisk kandidat og fortsatte med studier i middelalderens rets- og samfundsforhold. I 1882 erhvervede han den juridiske doktorgrad og blev samtidig professor ved Københavns Universitet. Han er kendt for et omfattende forfatterskab.

I 1876-82 fik han i 4 bind udgivet sit store værk: "Normannerne". Det sidste bind omhandler juridiske og administrative forhold i Danelagen og indbragte Steenstrup den juridiske doktorgrad. Jeg har scannet de 4 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind:

Indledning i Normannertiden:

Kilderne til Normannernes Historie
Saxo og Sagnhistorien
Normandiets ældste Historieskrivere
Normannernes Hjemland
Normanniske Folkenavne
Skjoldungerne i Danmark
Regner Lodbrog og hans Sønner
Rollo, den danske Erobrer af Normandiet
Normandiet som dansk Koloniland
Aarsagerne til Normannertogene
De nordiske og fremmede Efterretninger om Aarsagen til Udvandringerne
Belysning af Aarsagerne til Normannertogene
Normannerhæren
Hægens Forfatningsform
Kong Frodes Love
Normannisk Krigskunst

 

Andet Bind

Vikingetogene mod vest i det 9de Aarhundrede:

De første Vikingefarter
Kong Alfred og de Danske
Northumberland under Kongerne Halfdan og Fundne-Knud
Normannerne i Irland
Hærgninger paa Frankerrigernes Nordkyst
Den store Hær ved Schelde og Maas
Belejringen af Paris
Normannerne i Loire og Garonne
De sidste Kampe i Frankrig og i Flandern
Vikingetog til Spanien, Afrika og Italien
Vikinger i Skotland
Normannertogenes Følger med Hensyn til Evropas politiske Udseende
Hærvæsen og Krigskunst i Vestevropa
Hedningernes og de Kristnes Kultur

Tredie Bind:

Danske og Norske Riger paa De Brittiske Øer i Danevældens Tidsalder:

De nordiske Kolonier i England (901-954)
Rigerne i Dublin og Waterford (914-951)
Kongerne af Limerick
Kong Brian Borumba
Angelsakserne og Nordboerne under Kong Edgars Regering
Norske Kolonier paa de skotske Øer og Halvøer
Svend Tveskjægs og Jomsvikingernes Hærtog til England
Knud den Stores Erobring af England
Knud den stores Regering
Det danske Herredømmes sidste Dage 

Fjerde Bind

Danelag:

Danelag i tvende Betydninger (dansk Lov - dansk Landadel)
Lovene
Landets Inddeling
Forskjellige Standsklasser
Landets Styrelse
Processen
Strafferetten
Formueretten