Ifølge indholdsfortegnelsen:

Første Bog. Hasting

Anden Bog. Rollo

Tredie Bog. Vilhelm

Fjerde Bog. Rikard

De normanniske Hertugers Slægtsfølge fra Rollo til Vilhelm Erobrerens Sønner

Karolingerslægtens Hovedlinier

De første Konger af Kapetingerslægten

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.