Danmarks Riges Breve er udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i perioden 1938-2000. 35 bind indeholder brevafskrifter fra 789 til 1400.  Afskrifterne er nemt tilgængelige, da de alle er oversat fra latin og tysk til nudansk af: Adam Afzelius, Aage Andersen, Herluf Andersen, Peter Heinrich Nielsen Bach, Hans Blosen, Carl Andreas Christensen, Ernst Dittmer, Russell Friedman, Gustav Hermansen, Karsten Friis Johansen, Dorte Langguth, Herluf Nielsen, Kåre Olsen, Niels Skyum-Nielsen og Vibeke Winge.  

Ved udgivelsen af det første bind i 1938 blev indholdet omtalt:

Diplomerne og Brevene giver Oplysning om Middelalderens Ejendomsforhold i alle Befolkningslag Landet over: Køb og Salg, Arv og Gæld osv.; de viser de forskellige Samfundsklassers indbyrdes Forhold: Adelens og Kirkens Godssamlinger, Bispernes og Klostrenes Magtstrid, Byernes Kamp om Selvstyre; man kan gennem disse Diplomer og Breve følge Handelens Udvikling og Vilkaar: den dominerende tyske Indflydelse med Udgangspunkt i Lübeck, Skaanemarkedets Betydning, Statsmagtens Indgreb overfor Erhvervene. Endelig afgiver Diplomer og Breve Førstehaandsgrundlag for vort Kendskab til Middelalderens hele Lovgivning, Forvaltning og Retspleje, ligesom til det øvrige politiske Liv: Kampen mellem Kirke og Konge, mellem det danske Rige og udenlandske Magter osv

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL) med hjemmeside https://dsl.dk har givet mig tilladelse til at digitalisere de 35 bind. DSL har efterfølgende selv digitaliseret breve fra 789 og frem. På hjemmsiden https://diplomatarium.dk kan der søges i disse breve. 

Jeg har scannet bogværket til 35 søgbare PDF-filer. Hvert bind afsluttes med registre. De indgår i hver PDF-fil, men herudover har jeg samlet alle registre i to søgbare PDF-filer: Personnavneregistre i den ene og stednavneregistre i den anden. De to registre vil være et godt sted at begynde en søgning. 

PDF-filerne kan downloades via disse links:

1. række   1. bind :   789-1052

1. række   2. bind : 1053-1169

1. række   3. bind : 1170-1199 

1. række   4. bind : 1200-1210

1. række   5. bind : 1211-1223

1. række   6. bind : 1224-1237

1. række   7. bind : 1238-1249

2. række   1. bind : 1250-1265

2. række   2. bind : 1266-1280 

2. række   3. bind : 1281-1290 

2. række   4. bind : 1291-1298

2. række   5. bind : 1299-1305

2. række   6. bind : 1306-1312

2. række   7. bind : 1313-1317

2. række   8. bind : 1318-1322

2. række   9. bind : 1323-1327

2. række 10 bind. : 1328-1332

2. række 11. bind : 1333-1336

2. række 12. bind : 1337-1339

3. række   1. bind : 1340-1343

3. række   2. bind : 1344-1347

3. række   3. bind : 1348-1352

3. række   4. bind : 1353-1356 

3. række   5. bind : 1357-1360

3. række   6. bind : 1361-1363

3. række   7. bind : 1364-1366

3. række   8. bind : 1367-1370

3. række   9. bind : 1371-1375

4. række   1. bind : 1376-1379

4. række   2. bind : 1380-1385

4. række   3. bind : 1386-1388

4. række   4. bind : 1389-1392

4. række   5. bind : 1393-1395

4. række   6. bind : 1396-1398

4. række   7. bind : 1399-1400

Personnavneregistre

Stednavneregistre