Højskolens Ungdomstid i Breve blev udgivet i 1960 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Historiker Roar Skovmand (1908-1987) påtog sig at transskribere og kommentere de mange breve, der blev udgivet i 2 bind. Han indleder bogværket med:

De første tyve-femogtyve år af folkehøjskolernes historie er afspejlet på de følgende sider. Den første virkelige folkehøjskole var den, der blev oprettet i Rødding i Sønderjylland i 1844, og skønt der blev grundlagt flere skoler af beslægtet art i 1850’erne, var det ikke før i sidste halvdel af 1860’eme, at højskolebevægelsen brød igennem og førte til oprettelse af skoler over hele landet. Der er en særlig spænding over de første årtier. Da befandt højskolevirksomheden - uden nogetsomhelst udenlandsk forbillede - sig på forsøgsstadiet, den havde endnu ikke fundet sine faste normer og former.

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I : Rødding Højskole 1841-1861

Bind II: Rødding Højskole efter 1861, Uldum Højskole, Kolds Højskole, Hindholm Højskole og Grundtvigs højskole på Marielyst samt personregister