Niels Møller • Valdemar Vedel ; Brevveksling 1885-1915 blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Arbejdet med at transskribere og redigere brevteksterne blev overdraget til Knud Bøgh.

Bogen indledes med:

I anledning af forfatteren Niels Møllers 100-årsdag 11. december 1959 har Selskabet ønsket at mindes et af sine stiftende medlemmer og har ment at kunne gøre det ved offentliggørelsen af et udvalg af de to venner Niels Møllers og Valdemar Vedels brevveksling gennem 30 år. Man har ikke tilstræbt nogen fuldstændig udgivelse af det bevarede brevmateriale, som dels findes hos fru Gudrun Bure, dels i Det kongelige Bibliotek, men har valgt at sætte grænsen ved 1915, idet hovedvægten i brevstoffet så afgjort ligger i tiden op til dette år.

Udgivelsen er forestået af Niels Møllers tidligere sekretær, bibliotekar ved Det kongelige Bibliotek, mag. art. Knud Bøgh under tilsyn af overbibliotekar, dr. phil. H. Topsøe-Jensen.

Til Statens almindelige Videnskabsfond, som har stillet de fornødne bevillinger til rådighed, retter Selskabet en varm tak. Ligeledes bringes en tak til fru Gudrun Bure, født Vedel og fru Nanna Nørlund, født Møller for den beredvillighed, hvormed materialet er stillet til disposition.

Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-filer, der kan downloades via dette link.