Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgav i 1952-66 i 4 bind Georg Brandes breve til og fra personer uden for Skandinavien. Professor Paul Krüger, der regnes for en de ypperste Brandes-forskere, påtog sig at udarbejde bogværket. 

Første bind indledes med forord på fransk, som jeg efter bedste evne har oversat (i uddrag):

Det danske Sprog- og Litteraturselskab (Selskabet for studiet af dansk Sprog og Litteratur) havde besluttet, i 1938, at udarbejde en udgivelse af europæiske breve — ikke Skandinaver — til Georg Brandes. Da Anden Verdenskrig brød ud, var planen for denne udgivelse klar. Krigen forhindrede dens gennemførelse. Efter krigen besluttede Rask-Ørsted Fonden at yde den nødvendige sum til denne udgave af brevene til Georg Brandes.

Under de skridt, der blev taget for at opnå tilladelse til at udskrive de pågældende breve, viste det sig, at der var vigtige brevsamlinger fra Georg Brandes; og det blev besluttet at ændre den oprindelige plan og udgive en Korrespondance af Georg Brandes.

Første bind indeholder et udvalg af brevvekslinger imellem Brandes og hans franske og italienske korrespondenter.

Andet bind vil indeholde hans korrespondance med engelske personligheder, især Edmund Gosse, og breve fra Pierre Kropotkin.

Tredje bind vil omfatte de udvekslede tyske breve mellem Brandes og Paul Heyse, Arthur Fitger, Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke og andre forfattere.

[Fjerde bind inddeholder noter og referencer].

Foreningen sender sin tak til Undervisningsministeriet og Rask-Ørsted Fonden for donationer, der har gjort dette arbejde muligt og slutter sig til redaktøren af ​​denne bog i at takke de mange mennesker, der har givet tilladelse til at trykke deres breve eller de af medlemmer af deres familier og takker Det Kongelige Bibliotek for uvurderlig støtte, som det venligt gav os ved at give os talrige fotokopier og for den generøsitet, hvormed det stillede en hel række informationsmateriale til rådighed for redaktøren.

Selskabet udtrykker også sin taknemmelighed over for dem, der har ønsket at betro Det Kongelige Bibliotek originaler eller fotokopier af breve fra Georg Brandes.

                                                       Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 4 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I : la France et l/Italie

Bind II : l'Angleterre et la Russie

Bind III : l'Allemagne

Bind IV : Notes et Références