Den fulde titel er: "Godtiana. Aktstykker til belysning af generalsuperintendent Berthel Petersen Godt's liv indtil 1864".

Titlen er fordelt på 2 artikler, der i 1981 og 1982 er optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har jeg scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1981

1982