Artiklen indledes med:

Denne lille samling — som for år tilbage blev skænket udgiveren af en slægtning til Jørgen Sass, og som efter offentliggørelsen afgives til Rigsarkivet — består af 17 breve fra Vilhelm Beck (1829—1901) og et (i kopi) fra J. E. J. Sass (1854—1932); de er skrevet mellem 1878 og 1897 og giver indirekte et indtryk af en ellers kun lidet kendt dansk-kirkelig virksomhed blandt emigranter; mere direkte tegner de et billede af Vilhelm Beck i de år da Indre Mission groede stærkest, vandt sine største sejre og mødte mest modstand. Breve fra Beck er sjældne; han må have skrevet umådelige mængder, dog vel mest korte meddelelser, og ikke meget er bevaret i vore offentlige samlinger eller — så vidt det for tiden kan skønnes — i privateje.

Artiklen er i 1960-62 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har jeg scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.