Axel Lauesgaard (1870-1944) var ekspeditionssekretær ved rigsdagens bureau. 

I 1916 fik han udgivet: "Fortegnelse over Rigsdagsvalgene, Rigsdagssamlingerne, Ministerierne, Rigsdagens Formænd, Medlemmerne af den grundlovgivende Rigsforsamling og af Rigsdagen 1848-1916 samt Talerfortegnelser for Den grundlovgivende Rigsforsamling 1848-49 og for Rigsdagssamlingerne 1850-87". 

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne det digre værk. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.