Sthen Jacobsen (1642-1696) var dansk præst i Kågerød sogn i Skåne og var vidne til de militære begivenheder i 1675-79. Omkring 1680 skrev han "Den Nordiske Krigs Krønike", men først i 1897 udkom bogen ved Martin Weibull.

Dan Christensen har i 2021 oversat det historiske kildeskrift og omtaler sig selv: Jeg er pensioneret datalog uddannet på Københavns universitet og elektroingeniør, med stærk hang til historie af enhver art, men især kildeskrifter. Datalogisk har jeg arbejdet som kombineret soft- og hardware udvikler i den private industri i 35 år. Lejlighedsvis laver jeg oversættelser af interessante historiske kildeskrifter til dansk; gerne hvor ikke andre har været. Da det er en hobby, ser jeg ikke så meget på økonomisk gevinst, men mere på at levere lødige oversættelser til eventuel glæde og fornøjelse for de ærede læsere.

Bogen indledes med forord af Dan Christensen:

Steen Jacobsens egen titel er egentlig ”Den Nordiske Krigs Krønike”, men han kunne jo heller ikke vide, at ”Den Store Nordiske Krig” udfoldede sig omkring 20 år efter at hans krønike afsluttedes. I Danmark kalder vi i dag krigen for ”skånske krig”.

Det originale manuskript til bogen er skrevet på 1600-tals skånsk. Da mange ord, vendinger og sætninger i tidens løb har ændret betydning, kan det være vanskeligt for ikke-historikere at læse krøniken uden problemer. Denne oversættelse skulle råde bod på dette, således at Steen Jacobsens krønike, i denne oversatte udgave, umiddelbart burde kunne læses og forstås af de fleste.

De fleste citater, navne og stednavne er ikke oversat. Et appendix forefindes med kort og stik over vigtige lokaliteter omhandlet i bogen.

Skånske krig er formelt en udløber af en større europæisk konflikt, hvor Frankrig og diverse andre europæiske lande stod overfor hinanden med hvert sit alliancesystem, der langsomt faldt fra hinanden af forskellige komplicerede årsager.

Værket er inddelt i en prolog, kaldt Prolegomena, plus 5 bøger, et for hvert krigsår 1675-1679. Steen Jacobsen virkede som sognepræst i Kågerød sydvest for Söderåsen i Skåne under krigen og fulgte godt med i de militære begivenheder, såvel som i Skånelandenes civile forhold under de voldsomme militære konfrontationer. Han var utvivlsomt dansksindet, men har skrevet sine beretninger med en vis neutral forsigtighed. Han fortsatte med sin præstegerning efter fredsslutningen i 1679, hvor Skånelandende i hvert fald indtil videre stod under svensk herredømme og Steen Jacobsen vidste ikke om og hvornår danskerne vendte tilbage til en ny runde.

Steen Jacobsen fremtræder rimelig upartisk og uddeler rundhåndet ros og ris til både dansk og svensk militær. Hans beretninger om forløbet hen imod fredstraktaten i 1679 røber en dyb indsigt i de militær-politiske strategiske forhold i det nordlige Europa i fra 1660 til 1680, hvor Frankrig med Ludvig 14. dominerede totalt militært og politisk.

Der var 4 betydende krigsskuepladser, Østersøen, Skånelandene, nordlige Tyskland og området nord for Göteborg. I løbet af krigen tabte Sverige alle sine besiddelser i det nordlige Tyskland til Brandenburg, Norge holdt svenskerne ude, Skåne blev partielt svensk militært besat og Danmark vandt søherredømmet i Østersøen. Ikke desto mindre tvang Frankrigs konge Ludvig 14. både Brandenburg og Danmark-Norge under direkte trusler om militær indgriben begge modstandere til at aflevere alle erobrede områder til Sverige. Store franske styrker blev til slut opmarcheret i Nordvesttyskland og havde allerede besat Oldenborg; parat til at angribe Holsten, hvilket fremtvang flytning af den danske hær fra Skåne til Holsten.

Dan Christensen har doneret sin danske oversættelse til mig. Den søgbare PDF-fil kan downloades til personligt brug via dette link.