Hans Adolph Brorson (1694-1764) var biskop over Ribe Stift fra 1741 og til sin død. Hans visitatsberetninger, 178 embedsbreve samt breve fra striden om katekismusforklaringen 1742-48 blev transskriberet og udgivet i 1960 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Arbejdet med transskribering og kommentering blev betroet til præst og forfatter Laurids Johannes Koch (1875-1969). Han indleder med:

Ribe stift, hvor Brorson blev udnævnt til biskop 5. maj 1741, var et af de besværligste danske stifter, måske det besværligste. Det strakte sig fra Harboøre i nord til Amrum i syd og over til østkysten med byerne Kolding, Fredericia og Vejle. Han fortæller, at det tog ham henved 3 dage at komme fra Ribe til Møborg, og herfra var der endda ca. 30 km til nordpunktet.

Datidens veje var elendige. Det ligger bagved, når Christian Vs danske lov 2-17-13 påbyder, at biskopperne på deres embedsrejser skal have fri fortæring »med deris Folk og fire Heste«, og at det i de jyske hede- og klitegne var særlig drøjt at få vognen trukken igennem, siger sig selv. 

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link.