Christian Molbechs brevveksling med svenske forfattere og videnskabsmænd blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Arbejdet med at transskribere og redigere brevteksterne blev overdraget til Morten Borup.

Bogværket, der udkom i 1956 og består af 3 bind, indledes med:

SELSKABETS FORORD

 

Ved fremlæggelsen af Christian Molbechs brevveksling med svenske forfattere og videnskabsmænd ønsker Det danske Sprog- og Litteraturselskab at rette en varm tak til de svenske og danske institutioner, som i fællesskab har muliggjort gennemførelsen af denne opgave. Clara Lachmanns Fond, Göteborg, har ydet bevillinger til forarbejderne, medens selve udgivelsen er bekostet af Humanistiska Fonden, Stockholm, Carlsbergfondet og Statens almindelige Videnskabsfond.

Selskabet står videre i taknemmelighedsgæld til professor, fil. dr. Johan Nordström, Uppsala, og til överbibliotekarien, teol. og fil. dr. Gunnar Carlquist, Lund, for den virksomme støtte de har ydet Selskabet og udgiveren, lektor Morten Borup.

Det er vort håb, at den foreliggende udgave, tilvejebragt ved fælles virke i de to lande, må yde bidrag til belysning af samspillet mellem dansk og svensk åndshistorie og give et billede af den litterære skandinavismes blomstring.

 

DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB.

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse liks:

Bind I : 1812-1824

Bind II : 1825-1846

Bind III : 1847-1856, kommentarer og registre