Den fulde titel er: "Breve fra stiftsprovst Lorentz Ancher til kasserer ved den kgl. particulairkasse Gabriel Linde" af Jørgen Hansen.

Artiklen er i 1954-56 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Med tilladelse fra Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har jeg scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.