Breve fra og til Adam Oehlenschläger blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Arbejdet med at transskribere og redigere brevteksterne blev overdraget til H. A. Paludan, Daniel Preisz, Morten Borup, Louis Bobé, Carl S. Petersen og Torben Nielsen.

Bogværket udkom i 1945-1990 i 3 rækker omfattende 2.415 breve fra 1798-1850. I 1996 udkom et registerbind, udarbejdet af Jens Keld.

Udgiverselskabet afsluttede bogværket med: 

Udgivelsen af Breve fra og til Adam Oehlenschläger har haft en lang, omskiftelig, men også lærerig historie. Men midt i omskiftelserne har der dog befundet sig en konstant: Carlsbergfondet. Det har støttet alle 14 bind med aldrig svigtende forståelse for nødvendigheden af udgivelsen at dette righoldige kildeskrift til indsigt i dansk guldalder – en periode, som netop i disse år påkalder sig fornyet og skærpet opmærksomhed. Selskabet bringer hermed fondet sin varmeste tak.

København , den 1. august 1996
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de forskellige bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

I. række:

Bind I: Januar 1798-April 1806

Bind II: April 1806-Oktober 1807

Bind III: November 1807-November 1809

Bind IV: Kommentar

Bind V: Tidstavle og registre

 

II. række:

Bind I: November 1809-Marts 1817

Bind II: April-September 1817

Bind III: Oktober 1817-Oktober 1829

Bind IV: Kommentar til bind I og II

Bind V: Kommentar til bind III

 

III. række:

Bind I: Oktober 1829-December 1835

Bind II: Januar 1836-December 1843

Bind III: Januar 1844-Januar 1850

 

Registerbind: Tidstavle og registre til I. og II. række samt brevfortegnelse og regester til III. række