H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin blev udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Arbejdet med at transskribere og redigere brevteksterne blev overdraget til C. Behrend og H. Topsøe-Jensen. Brevafskrifterne fylder 4 bind, der alle indledes med indholdsfortegnelse og tidstavle. 5. bind indeholder kommentarer til de 825 breve. H. Topsøe-Jensen, der regnes for en af de ypperste HCA-forskere, har sammenstillet brevene med bl.a. Andersens dagbøger, almanakker og selvbiografier. 6. bind indeholder H. Topsøe-Jensens meget omfattende værk-, sag-, sted- og personregistre.  

Første bind indledes med: 

FORORD

Den foreliggende Brevsamling vil bringe Korrespondancen mellem H. C. Andersen og hans nærmeste Venner Livet igennem, Edvard Collin og Fru Henriette Collin, født Thyberg. Brevrækken, der paa ganske faa Undtagelser nær findes i Det kongelige Bibliotek, omfatter Aarene 1828—1875, og den viser kun faa Lakuner; Andersens Breve (samt de bevarede Koncepter) meddeles fuldstændigt; i Edvard og Henriette Collins Breve er Stof, som formentlig maatte siges at være uden Interesse for Eftertiden, skudt ud. En Redegørelse for Udgavens Principper og en Karakteristik af Brevsamlingen vil findes som Indledning til Samlingens sidste Bind, der tillige bringer Kommentar, Sagregister og Personregister. Selskabet bringer Personalhistorikeren, Kontorchef H. G. Olrik, der i talrige Tilfælde har ydet værdifulde Bidrag til Kommentaren, en varm Tak. 

København i Marts 1933 

DET DANSKE SPROG- OG LITTERATURSELSKAB

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 6. bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I • 1828-43

Bind II • 1844-60

Bind III • 1861-66 

Bind IV • 1867-75

Bind V • Kommentar

Bind VI • Registre