Rasmus Ulrik Bernhard Olsen (1836-1922) var født i København som søn af en portner. Han blev uddannet tegner og xylograf og var 1868-85 kunstnerisk direktør for Tivoli. I 1879 tog han initiativ til at skabe Dansk Folkemuseum og senere Frilandsmuseet.

I 1889-92 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Fortegnelse over Klæder, Vaaben m.m., som have tilhørt Kong Frederik den Tredie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link