Peter Edvard Holm (1833-1915) kom til verden i Københaven som søn af en assessor. Som 17-årig tog han studentereksamen og 5 år senere filologisk embedseksamen. Han studerede herefter nogle år i Italien. I mange år dyrkede han europæisk oldtidshistorie og senere dansk-norsk udenrigspolitik og indre udvikling. Fra 1867 til 1899 var han professor ved Københavns Universitet.

I 1889-92 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Aktstykker vedrørende Frederik IV's sidste Levetid og dødelge Sygdom". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.