Aage Friis (1870-1949) var født i Halskov som søn af en ordineret kateket og førstelærer. Som 20-årig blev han student og 6 år senere fik han magisterkonferens, hvorefter han begyndte sit videnskabelige arbejde om A. P. Bernstorffs breve og dokumenter, som han opsporede på rejser i Tyskland. I 1899 blev han dr. phil. på en afhandling om Andreas Peter Bernstorff og Ove Høegh Guldberg. Han var medudgiver af Det danske Folks Historie i 8 bind, og ses fra 1913 som professor ved Københavns Universitet - og rektor 1932-33.

I 1898-1901 fik Aage Friis i Danske Magazin optaget sin artikel: "Aktstykker og Breve til Belysning af Grev Ostens politiske Stilling og Danmark-Norges Forhold til Sverige 1772-1773".  Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.