Johan Ludvig Heiberg (1791-1860) var født i København som søn af en forfatter og filolog. Han var 8 år, da faderen måtte gå i landflygtighed, og forældrene blev skilt. Johan Ludvig opholdt sig herefter på skift hos famile og venner, der sørgede for en god uddannelse. Som 18-årig blev han student og fortsatte med at omgås kultureliten i København. I en periode boede han hos faderen i Paris, hvor han deltog i det selskabelige liv og også fik tid til studier. Han havde svært ved at tage bestemmelse om sin fremtid og blev draget i mange retninger: mod naturvidenskab og matematik samt digtekunst og æstetik. I 1825 ændrede Johan Ludvig Heiberg fremtiden både for sig selv og Det Kongelige Teater. Han fik stor succes med danske stykker i den vaudevilletradition, han kendte fra Frankrig. Fra 1849-56 var han direktør for Det Kongelige Tetater. 

Morten Borup (1894-1989) kom til verden på Frederiksberg som søn af en ingeniør. Som 18-årig blev han student fra Metropolitanskolen og 9 år senere cand. mag. i dansk, engelsk og tysk. Efter embedseksamen arbejdede han som timelærer ved Skt. Jørgens Gymnasium og fik 1926-64 fast ansættelse samme sted som adjunkt og senere lektor. Ved siden af denne gerning havde han overskud til et meget omfattende forfatterskab af skrifter inden for litteraturhistorien.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgav i 1946-50 Morten Borups 5-binds bogværk med afskrift af 1.120 breve og aktstykker vedrørende J. L. Heiberg. Bind 5 indeholder Morten Borups kommentarer til brevene samt meget fyldige registre. Heibergs breve incl. Morten Borups udførlige kommentarer udgør et væsentligt bidrag til kultur- og personalhistorien i 1800-tallet. 

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 5 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Bind : 1806-1825 

Andet Bind : 1825-1839

Tredie Bind : 1840-1852

Fjerde Bind : 1853-1860 

Femte Bind : Kommentarer og Registre