Ivar Huitfeldt (1665-1710) var født på Frederikssten i Norge. Han tjente som ung i den franske flåde og blev videreuddannet i hollandsk og engelsk søkrigstjeneste. Fra 1691 gjorde han tjeneste i den danske flåde og var under Den Store Nordiske Krig chef for flåden. Han faldt ved et slag i Køge Bugt.

Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (1834-1905) kom til verden i Kristiania i Norge. Som 18-årig blev han student og påbegyndte jurastudie, men droppede det og gik over til studier af nordisk historie. Han gjorde karriere i Rigsarkivet og var Rigsarkivar fra 1896. Han er kendt for et omfattende forfatterskab med historiske og personalhistoriske emner.

I 1887-89 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel om Ivar Huitfeldts breve. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.