Carl Sehested Christiansen (1868-1949) var historiker og arkivar.

Artiklen er i 1893-97 optaget i Danske Magazin. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.