Terkel (Torchild) Kleve (1710-1777) kom til verden i København som søn af en brygger. Som 18-årig blev han student og 6 år senere sekretær i danske kancelli. 3 år senere blev han justitssekretær i Højesteret. 1741-45 foretog han en rejse til Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og England. I 1747 blev han ophøjet til adelsstanden med navmet Klevenfeldt. Han blev  kendt som sin samtids ypperste genealog og samler af bl.a. håndskrifter. 

Julius Ferdinand Emil Clausen (1868-1951) var født i København som søn af en urtekræmmer. Han blev student fra Metropolitanskolen og tog skoleembedseksamen. I 43 år var han ansat ved Det kgl. Bibliotek. Ved siden af embedsgerningen var han en meget flittig forfatter af især litterær- og personalhistoriske værker.

Peter Frederik Rist (1844-1926) kom til verden i København som søn af en kammerråd. Han deltog i 1864-krigen, hvor han blev såret under stormen på skanserne 18. april. Efter krigen forblev han i hæren, hvor karrienren kulminerede i 1894 med udnævnelsen til oberstløjtnant. Mest kendt er han som forfatter og var bl.a. sammen med Julius Clausen redaktør af bogserien "Memoirer og Breve", der udkom 1905-27 i 51 bind. 

I 1919 fik de udgivet bind nr. XXIX: "Terkel Klevenfeldt Rejse-Journaler 1741-45". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.