Karl Peter William Johannes Norvin (1878-1940) kom til verden i København som søn af en snedkermester. Som 19-årig blev han student fra Sorø og 7 år senere cand. mag. Han blev ansat ved Landsarkivet i Odense og avancerede til underarkivar i Rigsarkivet. I 1915 blev han dr. phil og i 1924 professor i klassisk filologi ved Københavns Universitet. Han er kendt for et stort forfatterskab af filologiske værker. 

I 1923 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Aktstykker vedrørende Genoprettelsen af Sorø ridderlige Akademi i Aaret 1747". Jeg har scannet et særtryk til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.