Peter Frederik Suhm (1728-1798) kom til verden i København som søn af en kommandørkaptajn. Han blev privat undervist og som 18-årig indskrevet på Københavns Universitet, hvor han studerede jura. Allerede efter 2 år blev han udnævnt som assessor i Hofretten. Det var imidlertid litteraturen, der var hans store interesse. Han er mest kendt for et meget omfattende forfatterskab og sin store bogsamling på omkring 100.000 bind, som han gav offentligheden adgang til. 

Christian Walter Bruun (1831-1906) kom til verden i København som søn af en artillerikaptajn. Efter at have taget en filologisk-historisk embedseksamen blev han ansat hos Det Kgl. Bibliotek, hvor han hurtigt steg i graderne og blev leder af biblioteket allerede som 32-årig. Han er kendt for et omfattende (personal-)historisk forfatterskab.

Artiklen er i 1867-68 optaget i "Danske Samlinger for Historie, Topografi, Personal- og Literaturhistorie". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.