Frederik Schmidt (1771-1840) kom til verden i Asminderød præstegård som søn af sognepræsten. Han voksede op i Norge, hvor faderen blev biskop. Som 14-årig kom han på Christiania Latinskole, og allerede 2 år senere dimitteredes  han til Københavns Universitet, hvor han i en alder af kun 20½ år tog theologisk attestats. Herefter tog han tilbage tll Norge, hvor han beklædte flere præstestillinger. Han var politisk engageret og blev valgt til den første samling i Norges parlament. I 1817 vendte han tilbage til Danmark og blev i 1820 præst i Himmelev ved Roskilde. I 1826 blev han dr. theol. Citat fra bogen:

I tyve Aar undtes det ham at leve og virke i sit Kald i Himmeløv, afholdt og agtet af sin Menighed og anset som Prædikant. Ude i Roskilde mindes man endnu med Kjærlighed den gamle Himmeløv-Præst med den lidt forover bøjede, sværtbyggede, men dog ej høje, Skikkelse og det kloge, men tillige venlige og muntre Ansigt, til hvem man altid vendte sig, naar der skulde bruges en Sang til en større festlig Lejlighed, hvor han da ogsaa gjerne var en livlig og munter Gjæs

Niels Hancke (1837-1895) var født på Rottrup ved Dronninglund som søn af en proprietær. Han studerede jura, men interesserede sig mere for hjemegnens historie. Han ses som skoleinspektør, farmer i USA, journalist og assistent ved Københavns Raadstuearkiv.

I 1868 fik Hancke udgivet Frederik Schmidts dagbøger med indhold:

I. Dagbog paa en Kjøbenhavnsreise fra 19de August til 29de Octøber 1807
II. Dagbog paa en Kjøbenhavnsreise fra 24de Januar til 18de Mai 1811
III. Dagbog fra Rigsforsamlingen paa Eidsvold fra 7de April til 24de Mai 1814
IV. Dagbog under det overordentlige Storthing fra 5te October til 29de November 1814
V. Dagbog under et Ophold i Kjøbenhavn fra 7de October 1817 til 11te April 1818

Slægtsforskernes Bibliotek har scannet bogen, der er trykt med gotisk skrift. Jeg har efterbehandlet denne scanning med Transkribus til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.