Steen Steensen Blicher (1782-1848) kom til verden i præstegården i Vium som søn af sognepræsten. Han trådte i faderens fodspor og virkede som præst i Thorning og i Spentrup, men er bedst kendt for sine digte, noveller og oversættelser af internationalt kendte værker.

Edvard Valdemar Agerholm (1829-1887) var søn af en oberstløjtnant. Han deltog i begge slesvigske krige og fik i 1866 en lærereksamen. Fra 1867-86 ses han som lærer ved Østre Betalingsskole.

Artiklen er i 1868-69 optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi".  Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.