Morten Reenberg (1660-1736) var dansk præst, der sluttede sit kald som stiftsprovst og sognepræst ved Vor Frue Kirke i København.

Artiklen er i 1901-03 optaget i Kirkehistoriske Samlinger. Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.