Den fulde titel er: "To Breve fra Sognepræst Nicolaus Evald i Højst angaaende hans Søn Enevold Evald".

Artiklen er i 1944 optaget i Personalhistorisk Tidsskrift. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.