M. A. Goldschmiodts Dagbøger blev udgivet i 1987 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i 2 bind. Kennth H. Ober påtog sig i samarbejde med Uffe Andreasen og Merete K. Jørgensen at transskribere og kommentere dagbøgerne. 

Udgiverselskabet indledte bogværket med: 

For nogle år siden modtog DSL næsten samtidig to forslag og tilbud om udgivelse af M. A.Goldschmidts Dagbøger. Det ene kom fra en dansk kender af forfatterskabet, mag. art. Uffe Andreasen, det andet fra en amerikansk slavist, Kenneth H. Ober, Ph.D., som tidligere havde skrevet en bog om Goldschmidt. Forslagene blev vedtaget og udført således, at dr. Ober leverede manuskript og kommentar, mens Uffe Andreasen foruden at skrive indledningen medlæste korrekturen efter de originale dagbøger og bidrog til kommentaren. Oversættelsen af denne fra engelsk samt registerarbejdet blev overdraget til cand. mag. Merete K. Jørgensen.

M. A. Goldschmidts liv og virke har i de senere år påkaldt voksende interesse og affødt bøger, afhandlinger og flere større udgiverarbejder, i DSL således et fotografisk optryk af Corsaren 1840-46 med ledsagebind af Uffe Andreasen m.fl. Dagbogsudgaven, der i udstyr og omfang følger andre lignende udgaver fra den sidste halve snes år - Christian Winther, Poul Møller, Grundtvig - vil komme denne interesse i møde, og Selskabet takker Statens Humanistiske Forskningsråd for bevilling til planens virkeliggørelse.

 

København, forår 1987

 

Iver Kjær, FM.    Uffe Andreasen    Torben Nielsen

Erik Petersen    John Kousgård Sørensen    /Erik Dal

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I:  Indledning · Tekst

Bind II: Kommentar · Personregister