N. F. S. Grundtvigs Dag- og Udtogsbøger blev i 1979 udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i 2 bind. Den anerkendte Grundtvig-forsker professor Carl Gustav Albeck (1906-1995) påtog sig at transkribere og kommentere Grundtvigs efteradte dagbogsblade m.m.

Bogværket indledes med:

I årene 1957-64 udsendte Grundtvig-Selskabet af 8. September 1947 og Det danske Sprog- og Litteraturselskab den voluminøse Registrant over N. F. S. Grundtvigs Papirer, 50 bind i A4- format udarbejdet af en gruppe Grundtvigforskere. Derimod har DSL hverken før eller siden stået for nogen Grundtvig-udgave.

En af de nævnte specialister, professor dr. Gustav Albeck, har imidlertid nu fra det uhyre efterladenskab samlet og kommenteret den gruppe tekster, der mere eller mindre utvetydigt har karakter af dagbogsoptegnelser eller excerpter. De kaster lys over vigtige perioder og oplevelser især i Grundtvigs ungdom, og en hel del af dem har ikke før været trykt.

Udgaven må siges at henvende sig til videre kredse end visse af DSLs mere specielle publikationer, og Selskabet ønskede denne opfattelse bekræftet ved at søge værket finansieret gennem større og mindre tilskud fra en række fonds, hvoraf de fleste sjældent eller aldrig har været anmodet om støtte til Selskabets udgaver. Den ønskede bekræftelse blev givet i fuld udstrækning, og DSL takker ved udgivelsen styrelserne for den lange række af fonds, der er nævnt omstående.

Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Mogens Brøndsted    Poul Lindegård Hjorth    Iver Kjær

Torben Nielsen    Jan Pinborg

                                                                                                                / Erik Dal

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 2 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I :  Tekster (nr. 1-25)

Bind II : Kommentarer