August Bournonville : Breve til barndomshjemmet blev udgivet i 1959-78 i 3 bind af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Nils Schiørring og Svend Kragh-Jacobsen påtog sig at transskribere de mange breve samt tilknytte udførlige kommentarer og registre. Bind III indledes med:

UDGIVERNES FORORD

 

Ved afslutningen af den snes år, udgivelsen af August Bournonvilles »Breve til Barndomshjemmet« med tilhørende notestof og registre har taget, takker vi for godt og inspirerende samarbejde med de mange, vi i årenes forløb konsulterede. Enkelte af disse nævner vi gerne særskilt. Som den første Solange Rovsing Olsen, der med sin oversættelse af forordet har bidraget til, at værket kan være til gavn for også ikke dansklæsende brugere. Her er med velberåd hu ikke forsøgt nogen oversættelse af den tidligere rejsebog, ligesom vi er af den mening, at notestoffet på dansk er så spækket med facts i titler, navne og data, at en oversættelse heraf forekommer overflødig. Vi takker også amanuensis, cand.jur. Erik Reitzel-Nielsen, hvis afskrift af teksterne lagdes til grund for opsætningen.

En række biblioteker og arkiver har undervejs været os til stor nytte. Først og fremmest Det kongelige Bibliotek i København, men også Operaens arkiv og bibliotek i Paris må nævnes. To ballethistorikere har vi grund til at rette en særlig tak til. Englænderen Ivor Guest, som både ved sine grundlæggende bøger om romantikkens ballet og ved svar på direkte forespørgsler har været os en uskatterlig kilde under arbejdet, samt den danske Erik Aschengreen, der under sine pariserophold altid beredvilligt bidrog med oplysninger, hentet i franske biblioteker og arkiver. Endelig takker vi Det Danske Sprog- og Litteraturselskab for den chance, vi her fik for at arbejde med et -synes vi - betydningsfuldt afsnit i den europæiske ballethistorie, belyst af førstehåndsstof fra dansk ballets største navn.

 

        Nils Schiørring                                                 Svend Kragh-Jacobsen 

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I:   Breve 1824-1830

Bind II:  Journal 1820

Bind III: Kommentarer og registre