Jens Peter Trap (1810-1885) kom til verden i Randers som søn af en købmand. Som 18-årig blev han student, og 5 år senere tog han juridisk embedseksamen. Året efter blev han ansat i det kgl. kabinetsekretariat. Her gjorde han karriere og blev i 1857 udnævnt til kabinetsekretær og bekædte stillingen i 27 år. Han tjente under fire konger, som han ledsagede på deres rejser rundt i landet. Det lagde grunden til hans topografiske forfatterskab. I 1858-60 udkom første udgave af "Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark". 6. udgave af værket, der i dag benævntes "Trap Danmark" udkom i 34 bind i 2015-22. 

Trap efterlod sig et omfattende selvbiografisk manuskript som han ønskede blev udgivet efter hans død. På grund af det stærkt personlige indhold angående kongehusets forhold (bl.a. om grevinde Danner) måtte udgivelsen vente til 1966. Selvbiografien udgaves da i 3 bind af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab ved Harald Jørgensen med omfattende kommentarer og et fyldigt navneregister. 

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gads Forlag har jeg scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I : Frederik VI og Christian VIII

Bind II : Frederik VII

Bind III : Christian IX