Den fulde titel er: "Ridderens Terlons Historiske Merkværdigheder, Kongen af Frankrig overgivne, som en Rapport, om hans Underhandlinger ved de Danske, Svenske og Polske Hoffer, fra Året 1656 til 1661".

Chevalier Hugues de Terlon var en kendt diplomat i det 17’de århundrede, som først blev fransk gesandt til Sverige fra 1658. Fra 1670 til 1676 var han fransk ambassadør i Danmark.

Dan Christensen har i 2014 oversat det historiske kildeskrift og omtaler sig selv: Jeg er pensioneret datalog uddannet på Københavns universitet og elektroingeniør, med stærk hang til historie af enhver art, men især kildeskrifter. Datalogisk har jeg arbejdet som kombineret soft- og hardware udvikler i den private industri i 35 år. Lejlighedsvis laver jeg oversættelser af interessante historiske kildeskrifter til dansk; gerne hvor ikke andre har været. Da det er en hobby, ser jeg ikke så meget på økonomisk gevinst, men mere på at levere lødige oversættelser til eventuel glæde og fornøjelse for de ærede læsere.

Bogen indledes med forord af Dan Christensen:

Her er afslutningen på Roskildefredens traktat (svensk udgave) med mæglernes og de svenske forhandleres signaturer.

Actum uthi Roskildh den 26. Februarij anno 1658.

Le chevalier de Terlon.     Ph. Meadowe.

Corfitz greffue                 Sten Bielke.

aff Wllfeldt.

Chevalier Hugues de Terlon var en kendt diplomat i det 17’de århundrede, som først blev fransk gesandt til Sverige fra 1658. Fra 1670 til 1676 var han fransk ambassadør i Danmark, hvor han blev ven med Griffenfeld. Ved siden af sin diplomatiske rolle gjorde han meget for at beskytte katolicismen i Norden. Hans memoirer blev udgivet i 1682, men først oversat til dansk i 1753 af danskeren A.S. Dellgast.

Terlon var ridder af St. Johan af Jerusalem (Johanniterordenen). Han levede mellem 1620 og 1690. Meget vides ikke om hans livsforløb, og han selv røber kun lidt om sit privatliv i sin beretning.

På en større herregård i Sydsjælland hænger et offentligt tilgængeligt portræt af Terlon. Portrættets oprindelse er sandsynligvis ukendt. Det er formodentlig udført i hans levetid og viser en mand omkring de 35 år med et noget ”vildt” udseende; mørk strittende hårpragt og et udpræget sydlandsk udseende. Ikke en fremtræden man ville forbinde med en stiv og kedelig karriérediplomat.

Terlons beretning gennemsyres af en helt åben sympati for den svenske konge og hans sag. Så hans rolle som neutral mægler er ikke helt dadelfri. Da den franske udenrigspolitik støttede den svenske ekspansive politik i Nordeuropa, er Terlons holdning naturligvis dikteret af det; men på det personlige plan må han nok siges at være stor beundrer af Carl X Gustav. Han er således mere part i krigene end mægler.

Nedenstående ”oversættelse” af Dellgast udelader de første 75 sider af Terlons bog (i 2 dele), da disse hovedsageligt beskæftiger sig med Carl X Gustavs polske eventyr. Dellgasts kommentarer, henvisninger og referencer, især til Ludvig Holberg, er også oversprunget. Oversættelsen er egentlig alene en konvertering af teksten fra det gotiske alfabet til det latinske alfabet – hensigten er at lette tilegnelsen af bogen uden at ændre på formuleringerne fra 1700 tallet. Læseren må afgøre hvorvidt det er lykkedes.

Dan Christensen har doneret sin danske oversættelse til mig. Den søgbare PDF-fil kan downloades til personligt brug via dette link