Thomas Burton var antagelig den stenograf som skrev mødereferater fra det engelske parlaments møder i tidsrummet 1656-1659.

Dan Christensen har oversat det historiske kildeskrift og omtaler sig selv: Jeg er pensioneret datalog uddannet på Københavns universitet og elektroingeniør, med stærk hang til historie af enhver art, men især kildeskrifter. Datalogisk har jeg arbejdet som kombineret soft- og hardware udvikler i den private industri i 35 år. Lejlighedsvis laver jeg oversættelser af interessante historiske kildeskrifter til dansk; gerne hvor ikke andre har været. Da det er en hobby, ser jeg ikke så meget på økonomisk gevinst, men mere på at levere lødige oversættelser til eventuel glæde og fornøjelse for de ærede læsere.

Bogen indledes med forord af Dan Christensen:

Thomas Burton var antagelig den stenograf som skrev mødereferater fra det engelske parlaments møder i tidsrummet 1656-1659. Han var fredsdommer for grevskabet Westmoreland og blev medlem af parlamentet for grevskabet i august 1656. Han forblev medlem indtil genoprettelsen af kongedømmet i 1660. Hans ”dagbog”, som den kaldes, gengiver sandsynligvis politikernes taler nogenlunde ordret og må derfor være nedfældet medens de blev holdt i Underhuset (House of Commons). Det ordrette afspejles tydeligt i referaterne, hvor der findes en hel del underforståede og indforståede henvisninger og bemærkninger. Eksempelvis må det ofte forekommende udtryk, ”det enkelte individ” (the single person), nok fortolkes som en omskrivning af Lord Protector Richard Cromwell, søn af afdøde Oliver Cromwell.

Nedenstående debatter illustrerer Englands holdning og planer for nyordning af den nordeuropæiske magtbalance. Det må også erindres at England netop i denne periode er midt i en kaotisk overgang fra republik (Commonwealth) tilbage til kongedømmet.

Tre dages møder er her oversat. Mandag 21. februar, onsdag 23.februar 1659 og torsdag 24. februar 1659.

I et indledende møde torsdag 17. februar 1659 præsenterer statsrådssekretær Mr. Thurloe parlamentet for Karl Gustav krigenes udvikling i Norden, med en henvisning til tilstanden i Øresund. Under mødet berammes en debat i Underhuset om det for England vigtige emne, Øresund, til påfølgende uge.

Den direkte anledning til debatten er velsagtens den svenske konge Karl X Gustavs generalstorm på København, natten mellem 10, februar og 11.februar 1659. Da stormen afvistes af den danske konge Frederik III, blev den svenske dominans i Norden brudt, men ikke afgørende. Situationen kunne alene afklares ved indgriben fra Europas daværende stormagter, England, Frankrig, Holland og det Tyske kejserrige.

Det er underholdende at læse om diverse parlamentsmedlemmers bundløse uvidenhed om nordiske forhold.

Dan Christensen har doneret sin danske oversættelse til mig. Den søgbare PDF-fil kan downloades til personligt brug via dette link.