Sir Philip Meadowe (1626-1718), engelsk diplomat, var femte søn af Daniel Meadowe til Chattisham. I 1657 blev han udsendt til Danmark som gesandt og spillede en rolle i Carl Gustav krigene. I 1677 fik han udgivet sine beretninger om begivenhederne: "Beretning om de hovedslag, som udkæmpedes under krigene mellem Sueden og Denmark før og efter Roschild traktaten: Med de rådslagninger og overvejelser ved hvilke disse kampe blev styret".

Dan Christensen har oversat det historiske kildeskrift og omtaler sig selv: Jeg er pensioneret datalog uddannet på Københavns universitet og elektroingeniør, med stærk hang til historie af enhver art, men især kildeskrifter. Datalogisk har jeg arbejdet som kombineret soft- og hardware udvikler i den private industri i 35 år. Lejlighedsvis laver jeg oversættelser af interessante historiske kildeskrifter til dansk; gerne hvor ikke andre har været. Da det er en hobby, ser jeg ikke så meget på økonomisk gevinst, men mere på at levere lødige oversættelser til eventuel glæde og fornøjelse for de ærede læsere.

Bogen indledes med forord af Dan Christensen:

Sir Philip Meadowe (1626-1718), engelsk diplomat, var femte søn af Daniel Meadowe til Chattisham; efternavnets stavemåde kan variere med ’s’ eller ’e’ som slutbogstav. Han blev uddannet i Queen’s college, Cambridge, hvor han bestod en M.A. eksamen. I oktober 1653 blev han udnævnt til ”latin secretary” i den engelske diktator (Lord Protector) Cromwells statsråd. Fra 1656 til 1657 var han udstationeret i Lissabon på en særlig mission.

I februar 1657 blev det besluttet at sende ham som gesandt til Frederik III, konge af Danmark. Han ankom til Helsingør i september og blev modtaget i København omkring den 20/09. I marts 1658 afgav han beretning til den engelske statsrådssekretær John Thurloe om Roskildetraktaten mellem Frederik III af Danmark og Karl X Gustav af Sverige. Skønt Danmark tabte betydelige områder med traktaten, var Cromwell uvillig til at lade landet blive opslugt af Sverige, og gjorde hvad han kunne for at beskytte Danmarks interesser. Meadowe hævder i sin bog her at være ophavsmand til forslaget om deling af Øresund med en svensk side og en dansk side. Foråret 1658 blev Meadowe slået til ridder og sendt til det svenske hof som ambassadør, men var uden egentlig indflydelse.

Cromwell planlagde et forbund af Sverige, Danmark, England, Frankrig og Brandenborg mod Østrig/Spanien. Karl X Gustav havde andre planer, som endte med Københavns belejring før 1658 udrandt. Meadowe opholdt sig da hos Karl X Gustav foran København, hvor han gav svenskekongen vage løfter om engelsk støtte. Den engelske flåde dukkede op i Øresund i april 1659 og Karl Gustav regnede bestemt med engelsk hjælp; men Meadowe havde kun mandat til at fastholde status quo som defineret i Roskildetraktaten og dette princip blev knæsat som grundlag for en våbenhvile.

Imidlertid returnerede Meadowe til England juli 1659 (som Elefantridder!), før den endelige fredstraktat blev underskrevet i København 1660. Ved den engelske tilbagevenden til monarkiet faldt Meadowe i unåde og derefter hører man ikke meget til ham før 1677, hvor han udgav nedenstående lille bog. Efter nogle års spredt forfattervirksomhed blev han taget til nåde igen i 1691-92, hvorefter han beklædte forskellige offentlige embeder indtil sin død i 1718, som 93-årig.

Bogens sidste del omhandlende svenske affærer i Tyskland er ikke medtaget i denne oversættelse; i stedet er tilføjet Meadowes rapport til statssekretær Thurloe om det konkrete forløb ved udfærdigelsen af Roskildefreden.

Dan Christensen har doneret sin danske oversættelse til mig. Den søgbare PDF-fil kan downloades til personligt brug via dette link.