Breve fra og til Ole Worm 1607-54 blev udgivet 1965-68 af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Museumsinspektør Henrik Ditlev Schepelern (1912-2001) påtog sig at transskribere, oversætte og kommentere 1796 breve, der blev udgivet i 3 bind. Udgiverselskabet indleder bogværket med:

FORORD

Gennem oversættelsen til dansk af Ole Worms på latin foreliggende korrespondance er et vigtigt bidrag til det 17. århundredes lærdomshistorie gjort tilgængeligt for videre kredse, og Det danske Sprog- og Litteraturselskab ønsker ved udsendelsen af det første af den til tre bind planlagte udgave at fremføre sin tak til Carlsbergfondet, som har afholdt de med oversættelsen og trykningen forbundne udgifter.

    København i maj 1965

Det danske Sprog- og Litteraturselskab

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 3 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Bind I : 1607-1636 (Nr. 1-621)

Bind II: 1637-1643 (Nr. 622-1178)

Bind III: 1644-1654 (Nr. 1179-1796) + tilføjelser og registre