Hans Tausens Postil er udgivet i 1934 i 2 bind af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Bogværket består af et faksimiletryk af Hans Tausens oprindelige prædikensamling fra 1539. Bjørn Kornerup bidrager med en grundig indføring og ordregister.

Med tilladelse fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har jeg scannet de 2 bind til PDF-filer, der er søgbare f.s.v.a. Bjørn Kornerups tekst. De kan downloades via disse links:

Første Bind

Andet Bind