Julius Albert Fridericia (1849-1912) var født i København som søn af en silke- og klædehandler. Som 17-årig blev han student, og 6 år senere tog han magisterkonferens i historie med speciale i 1600-tallets danske historie. Han er kendt for et omfattende og anerkendt historisk forfatterskab.

I 1889-92 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Til Belysning af Toldindtægterne under Frederik III". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.