Laurs Laursen (1864-1936) var cand. mag. i historie og tilknyttet Rigsarkivet hele sit arbejdsliv. Fra 1924-34 var han Rigsarkivar. 

I 1898-1901 fik han i Danske Magazin optaget en artikel: "Bidrag til dansk Søkrigshistorie 1563". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.