Holger Frederik Rørdam (1830-1913) kom til verden i præstegården i Låstrup, Viborg amt som søn af sognepræsten og blev selv teolog, men udviklede tidligt en stor interesse for historiske emner. Han var en aktiv foreningsmand og bl.a. meget engageret i udgivelsen af Kirkehistoriske Samlinger. I 1867 blev han dr. phil. på afhandlingen "Historieskrivningen og Historieskriverne i Danmark og Norge siden Reformationen". Ved siden af sin meget store produktion af historiske artikler og bøger beklædte han præsteembeder flere forskellinge steder i landet.

I samlebind for 1887-89 og 1889-92 fik han i Danske Magazin optaget sin artikel: "Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1621-60". Artiklen indeholder afskrift af 253 aktstykker, der er meddelt i 4 dele i hvert af samlebindene. Jeg har scannet artiklen til 2 søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1887-89

1889-92