Jacob Madsen Weile (1538-1606) var født i Vejle. Ifølge Wiberg: Biskop over Fyens St. 4/12 1587, o. 25/2 88; men var saa forelsket (!) i Ribe, at den ganske Menighed søgte, at beholde ham; † 24/9 1606; var en meget omhyggelig Visitator; viste en roesværdig Iver i, at udrydde kirkelige Uskikke fra den catholske Tid; Forfatter af den bekjendte Visitatsbog; Stammefader til Familien „Jacobæus“; „bonus pastor, bonus maritus, bonus episcopus“.

"Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604" er bearbejdet af Jens Rasmussen og Anne Riising og i 1995 udgivet af Historisk Samfund for Fyn.

Bogen er scannet af Historisk Samfund for Fyn og kan downloades via dette link. Vær opmærksom på ophavsretten.