Ditlev Ahlefeldt til Hasseldorf, Haselau og Kaden (1617-1686) kom til verden i Gelting i Tyskland. Han blev embedsmand og diplomat. Fra 1652 ses han som amtmand i Flenborg.

Louis Theodor Alfred Bobé (1867-1951) var født i København som søn af en bogbindermester. Han blev student som 19-årig og påbegyndte sprog- og litteraturstudier på Københavns Universitet, men fik ikke eksamen. I stedet drev han historiske studier i Rigsarkivet, og allerede i 1889 fik han optaget sin første artikel i Personalhistorisk Tidsskrift. Fra 1898-1905 var han assistent i Rigsarkivet, derefter sekretær i Dansk Forfatterforening og efterfølgende lærer ved officersskolen. I 31 år var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Han forsvarede en doktordisputats i 1910 og var fra 1921 og til sin død kongelig ordenshistoriograf. Hans forfatterskab omfatter en usædvanligt stort antalt bøger og artikler af historisk og personalhistorisk art.

På foranledning af lensgreve C. J. F. Ahlefeldt Laurvig udarbejdede Louis Bobé i 1895: "Af Geheimeraad Ditlev Ahlefeldts Memoirer : Dagbogsoptegnelser og Brevbøger". Bogen afsluttes med et afsnit om Ditlev Ahlefeldts efterslægt, forfatterens anmærkinger og navneregister.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.