”KANCELLIETS  BREVBØGER vedrørende Danmarks indre Forhold i Uddrag” er afskrifter af de originale brevbøger for perioden 1551-1660. De findes bevaret i Rigsarkivet, som i 1885 tog initiativ til at få brevbøgerne afskrevet og udgivet. Forord i første bind (i uddrag):

Det er disse Kancelliets Brevbøger, eller rettere: alle Kongebreve, der, udgaaede fra danske Kancelli og indførte i dets Brevbøger, dreje sig om indre Forhold her i Danmark, som det er Hensigten med nærværende Værk at udgive i Uddrag, begyndende med Aaret 1551. Hovedprinciperne for denne Udgave ere opstillede af Gehejmearkivar A. D. Jørgensen, og de lade sig i Korthed angive saaledes: kronologisk ordnede Uddrag af alle Breve, der vedkomme Danmarks indre Forhold.

Udgivelsen sluttede i 2005 og omfattede i alt 39 bind. Rigsarkivar Johan Peter Noack udtalte i 2005:

Kancelliets Brevbøger fremstår nu ved afslutningen som en af de største danske kildeudgaver, om ikke den største. Den komprimerer en imponerende rigdom af kildestof. Der kan herfra øses oplysninger til mange aspekter af dansk historie 1551-1660 fra centrale tildragelser i landets indre historie til et væld af lokale begivenheder.

Rigsarkivet har scannet det samlede bogværk på 39 bind. Desværre er Rigsarkivets billeder ikke søgbare. Det har jeg nu rådet bod på ved at scanne de første 22 bind (der vedrører 1551-1641) til søgbare PDF-filer. De er uden ophavsret og udkom i perioden 1885-1950 ved: Carl Frederik Bricka (1845-1903), Laurs Laursen (1864-1936) og Emil Marquard (1873-1950).

Efterfølgende har Rigsarkivet givet mig tilladelse til at scanne de sidste 17 bind (der vedrører 1642-1660) til søgbare PDF-filer. De udkom i perioden 1957-2005 ved: Gunnar Olsen (1910-1972), Johan Jørgensen (1924-1969), Jens Holmgaard (1920-2002) og Ole Degn (1937-2017).

Hvert bind afsluttes med fyldige registre. De indgår i hver PDF-fil, men herudover har jeg samlet alle registre i to søgbare PDF-filer: Person- og stedregistre i den ene og sagregistre i den anden.

Tips til søgning i registre: Vær kreativ og søg på flere måder. Person- og stednavne er skrevet med ”nutidig” stavemåde. For de første bind, der udkom sidst i 1800-tallet betyder det f. eks., at apotek er stavet Apothek, Bjerge herred er stavet Bjærge Herred og Lolland er stavet Laaland. Men i de nyeste årgange er de nævnte eksempler stavet, som vi kender det i dag. Store eller små bogstaver gør ingen forskel, men ellers skal en søgning i en PDF-fil være præcis.

De 39 bind (i alt 28.422 sider) kan downloades via disse links:

1551-1555

1556-1560

1561-1565

1566-1570

1571-1575

1576-1579

1580-1583

1584-1588

1588-1592

1593-1596

1596-1602

1603-1608

1609-1615

1616-1620

1621-1623

1624-1626

1627-1629

1630-1632

1633-1634

1635-1636

1637-1639

1640-1641

1642-1643

1644-1645

1646

1647

1648

1649

1650

1651

1652

1653

1654

1655

1656

1657

1658

1659

1660

Person- og stedregistre

Sagregistre