Jens Gustav Bang (1871-1915) kom til verden i Store Heddinge som søn af en cand. theol. Han blev mag. art. i historie og dr. phil. på afhandlingen "Den gamle Adels Forfald".

Artiklen er i 1893-95 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi".

I samme årbog har Peder Brønnum Scavenius (1845-1914) fået optaget nogle bemærkninger til Bangs artikel. 

Jeg har scannet artikel og bemærkninger til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.