Jens Gustav Bang (1871-1915) kom til verden i Store Heddinge som søn af en cand. theol. Han blev mag. art. i historie og dr. phil. på afhandlingen "Den gamle Adels Forfald". I 1895 blev han viet til:

Nina Henriette Wendeline Ellinger (1866-1928), der var født i København som datter af en stabshornist. Efter studentereksamen erhvervede hun magistergrad i historie. Hun blev politisk interesseret, var medlem af Københavns Borgerrepræsentation og blev den første kvindelige minister i Danmarkshistorien, da hun blev undervisningsminister i Staunings regering 1924-26.

Artiklen er i 1891-93 optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.